:: VyhledáváníNáhledy obrázkù: On | Off

Jazykový překladač online
:: Sortiment
:: Proč nakupovat u nás

Nejšiřší nabídka

Každý týden pro Vás máme aktualizovanou nabídku, která čítá již více než 5.000 položek zboží v několika desítkách dalších modifikacích. Jsme největší obchod s nábytkem a bytovými doplňky na českém internetu.Garance nejnižších cen
Dopravné zdarma
Expresní doručení
Garance spokojenosti
:: Novinky e-mailem

Přeji si dostávat novinky na::: Doporučujeme
eparker - banner

Všeobecné podmínky pro nakupování prostrednictvím e-shopu Sedacky.CZ determinují obchodní vztahy mezi firmou FORLIVING.s.r.o., Vestec 2, 537 01 Chrudim jako dodavatelem a zákazníkem na strane druhé, jejichž predmetem je dodávka zboží ci služeb dle výberu na Sedacky.CZ.

Platbu je možné realizovat buï v hotovosti nejpozdeji pri prevzetí zboží, nebo bankovním prevodem na úcet dodavatele, prípadne na splátky. Vlastnické právo ke zboží prechází na odberatele dnem zaplacení kupní ceny, prípadne zaplacením první splátky ve splátkovém režimu. Dnem zaplacení je den pripsání cástky odpovídající kupní cene vc. DPH na úcet prodávajícího nebo prevzetí platby v hotovosti. Za den uskutecnení zdanitelného plnení se považuje den predání zboží prepravci. Pri prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávnen úctovat odberateli úroky z prodlení ve výši urcené ustanovením § 369 obchodního zákoníku.

Dodací lhùta se pohybuje dle charakteru a množství zboží od 2 dnù do 12 týdnù od zaslání a potvrzení objednávky.

Veškeré zboží, jehož cena prevýší 5.000,- Kc vc. DPH, je prepravováno na místo urcení zdarma. Forma prepravy bude urcena dodavatelem s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání dùvodu kdykoliv pred jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v prípade, že prodávající nesplní podmínky dodání. V prípade stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v prípade nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na prání zákazníka obstarat nebo v prípade, že v souvislosti se zajištením zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladù, jako zbytecná doprava atd.

Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání dùvodu nebo z dùvodu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným zpùsobem zmenila cena ci dodací podmínky. V prípade, že tato situace nastane, prodávající bude neprodlene kontaktovat kupujícího za úcelem dohody o dalším postupu. V prípade, že kupující zaplatil již cást nebo celou cástku kupní ceny, bude mu tato cástka prevedena zpet na jeho úcet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozdeji však do 10 pracovních dnù).

V souladu se zákonem c. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od prevzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhùte, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:Tento text vznikl ve spolupráci se Sdružením ochrany spotrebitelù cR.

eparker

Cílem eshopu Sedačky.CZ, poskytující pohovky, křesla, sedací vaky, sedací soupravy a jiný nábytek je poskytnout klientùm kvalitní produkty a profesionální služby s dùrazem na rychlost doručení objednaných pohovek, křesel, sedacích souprav, sedacích vakù a ostatního nábytku. Standardně vysoké úrovně dosahuje komunikace se zákazníky, na které eshop Sedačky.CZ> zakládá svou strategii. V současnosti jsme rozšířili nabídku a zaměřili se především na pestřejší paletu sedacích souprav a sedacích vakù, multifunkčního nábytku a také vámi oblíbených křesel a pohovek